Какво представляват ставите?

НачалоСтавиКакво представляват ставите?

Какво представляват ставите?

Става е връзката между две кости. Тя позволява плавно движение и защитава костите от търкане една в друга.

Различават се три вида стави в зависимост от тяхната подвижност:

     ♦ подвижни стави, които позволяват големи движения (коляно, глезен, рамо, лакът, тазобедреността и др.);

     ♦ полуподвижни стави, които позволяват малки движения (като тези, свързващи прешлените на гръбначния стълб);

     ♦ неподвижни стави, които не позволяват никакво движение (като тези, свързващи костите на черепа).

Здрави подвижни стави

     ♦ Ставен хрущял – хрущялът е гладка, бяла, неваскуларизирана тъкан, която покрива и защитава костните краища на всички стави. Оформя еластична подложка, която позволява на ставите да поемат натоварването, докато се движим.

     ♦ Ставна капсула – ставната капсула обгражда и образува ставите.

     ♦ Синовиална мембрана – синовиалната мембрана покрива вътрешното лице на ставната капсула. Подхранва и смазва ставните повърхности, като произвежда синовиална течност.

стави флексофитол